تراکتور نیوز

مرجع اخبار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

درودگر: زیان‌های مالی لیگ را بررسی می‌کنیم

جمعه 05 اردیبهشت 1399

رییس سازمان اقتصادی لیگ می‌گوید تلاش می‌کنیم ساختار سازمان اقتصادی پویا تر شود و درآمد پایدار اینجا کنیم.

خروجی جلسه روز گذشته با حیدر بهاروند سرپرست و مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون‌

درباره پویاتر شدن ساختار سازمان اقتصادی صحبت شد و این‌که بتوانیم نفرات بیش‌تری برای این سازمان جذب و بتوانیم از ایده‌های نو و تجربیات استفاده کنیم.

نظرات همکاران در جهت این بود که تلاش کنیم درآمد پایدار اینجا کنیم و هم‌چنین درباره تبلیغات محیطی در این جلسه بحث و گفت‌وگو شد. هم‌چنین صحبت‌هایی درباره جایگزینی سازمان اقتصادی به جای کمیته بازاریابی شد.

این‌ها همه بستگی دارد به این‌که لیگ چه زمانی برگزار می‌شود و آیا برگزار می‌شود یا خیر؟ پس از آن‌که لیگ ما برگزار شد باید جلساتی بگذاریم و میزان ضرر و زیان را محاسبه کنیم.

منبع: ورزش سه