تراکتور نیوز

مرجع اخبار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

بازوبند چرخشی به حاج صفی رسید

جمعه 11 بهمن 1398

تراکتوری‌ها در دیدار امروز برابر ذوب آهن در حالی پا به میدان گذاشتند که باز هم کاپیتان خود را تغییر یافته دیدند.

پس از سرگروهی دو کاپیتان ملی پوش تراکتوری‌ها امرز نوبت ضلع سوم این مثلث بود تا به عنوان سرگروه تیم پیشاپیش سایرین پا به میدان بگذارد.

در حالی که پیش از این بازوبند تراکتوری‌ها را بر بازوی مسعود شجاعی و اشکان دژاگه بسته شده بود امروز و در حضور هر دو بازیکن، احسان حاج صفی به عنوان کاپیتان پیشاپیش سایر بازیکنان به میدان آمد.

نکته قابل ذکر در این باره اینکه هر سه بازیکن نامبرده سه کاپیتان ابتدایی تیم ملی فوتبال ایران محسوب می‌شوند. مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و احسان حاج صفی به مانند آنچه از ابتدای لیگ در ترکیب تراکتوری‌ها دیده بودیم در تیم ملی نیز به ترتیب سه کاپیتان اول تا سوم محسوب می‌شوند.

منبع: ورزش سه