تراکتور نیوز

مرجع اخبار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز

رای پرسپولیس – تراکتور صادر شد

سه‌شنبه 08 بهمن 1398

کمیته انضباطی رای خود را در خصوص تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران صادر کرد.

و رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

در خصوص تخلف انتسابی به باشگاه تراکتورسای تبریز مبنی بر استفاده از شعارهای موهن از سوی تماشاگران منتسب به داور و تیم مقابل ( پرسپولیس) از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر کشو، با توجه به محتویات پرونده، گزارش داور مسابقه و نماینده فدراسیون و نیز نقض رای قبلی صادره این کمیته از سوی کمیته استیناف به لحاظ عدم امضا ذیل رای توسط رئیس و معاون وقت کمیته انضباطی، تخلف انتسابی به باشگاه مذکور محرز و مسلم تشخیص داده شد.

بر همین اساس مستند به مواد 85 و 86 از مقررات انضباطی باشگاه تراکتور تبریز به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. رای صادره ظرف مدت 7 روز در کمیته استیناف قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد و تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم صادره خواهد بود.

ضمنا در رابطه با اجرای رای تعلیقی موضوع دادنامه شماره 93 مورخ 7 اردیبهشت ماه 98 و با توجه به مفاد دادنامه شماره 51 مورخ 26 شهریورماه 98 کمیته استیناف که اجرای محکومیت تعلیقی همچون اجرای سایر تنبیهات در حوزه عمل کمیته انضباطی قرار گرفته شده است، بر اساس بند 4 ماده 103 مقررات انضباطی پس از تعیین تکلیف، قطعیت این رای عمل خواهد شد.

منبع: ورزش سه