حاج‌صفی: خدا را شکر شرمنده مردم آذربایجان نشدیم/ در ایران فقط برای تراکتور بازی می‌کنم

https://static2.borna.news/thumbnail/VosC0XvijJ8K/c-5e-GrpQoxvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCbXX3rQgcY59OFHbqWJYS5/899.jpg

کاپیتان تیم فوتبال تراکتور گفت: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم مردم آذربایجان را سربلند کنیم و نزد آنها شرمنده نشویم

منبع: خبرگزاری برنا

The Latest