سرمربی تراکتور جواب نامجومطلق را داد!

https://static3.borna.news/thumbnail/5ZDxEWK02Zdg/c-5e-GrpQoxvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCa4v8kLDaXa9OFHbqWJYS5/104.jpg

سرمربی تیم فوتبال تراکتور پاسخ اظهارات مربی استقلال را داد.

منبع: خبرگزاری برنا

The Latest