شهرخودرو هدیه تراکتور را پس فرستاد!

https://static2.borna.news/thumbnail/CiXKj7TdzBnm/c-5e-GrpQoxvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCABI8dKkA1QdNOFHbqWJYS5/photo_2020-07-31_22-09-34.jpg

شهر خودرو با توقف مقابل صنعت‌نفت هدیه تراکتور را پس فرستاد.

منبع: خبرگزاری برنا

The Latest