لزوم دعوت از شرکت‌های خصوصی جهت تیم داری در ورزش قهرمانی

https://cdn.isna.ir/d/off/tabriz/2020/07/01/4/61671775.jpg

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با بیان این‌که معتقدم باید شرکت‌های خصوصی را جهت سرمایه گذاری در حوزه تیم داری در ورزش قهرمانی دعوت کرده و ورزش قهرمانی را از این شرکت‌ها مطالبه کنیم، گفت: بودجه دولتی و عمومی نیز در حوزه ورزش همگانی هزینه شود.

ایسنا/آذربایجان شرقی

ضرورت حمایت از ورزش قهرمانی در استان معتقدم بودجه‌های عمومی شهر که از جیب مردم است باید در ورزش‌های همگانی هزینه شود اما این بدان معنا نیست که حوزه ورزش قهرمانی را رها کنیم. وی این‌که باید

اگر اقتصاد ورزش جایگاه خود را در جامعه پیدا کند، شرکت‌ها هم به قصد درآمدزایی و تبلیغات به این سمت خواهند آمد و در برخی جاها واقعا تیمداری در فهم تجاری‌شان معنا دارد. بر این اساس باید شرکت‌های خصوصی را به سمت تیمداری در حوزه ورزش قهرمانی سوق دهیم.

منبع: ایسنا

The Latest