سراج: روی یک اشتباه مغلوب تراکتور شدیم

https://static3.borna.news/thumbnail/h4kLESiLgoxP/c-5e-GrpQoxvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCdEFEaA3epwtOFHbqWJYS5/53.jpg

سرمربی صنعت نفت آبادان معتقد است تیمش روی یک غافلگیری و یک اشتباه فردی به تراکتور باخت.

منبع: خبرگزاری برنا

The Latest