بازگشت احتمالی شجاعی به تمرین تراکتور

https://static.farakav.com/files/pictures/01501791.jpg

مسعود شجاعی کاپیتان تیم تراکتور احتمالا از امروز در تمرینات تیم تراکتور حضور خواهد یافت.

مسعود شجاعی ستاره تیم تراکتور که در این مدت به تمرینات این تیم اضافه نشده بود و در تهران تمرین انفرادی را در دستور کار داشت، احتمالا از امروز در جمع شاگردان الهامی حاضر خواهد شد.

هافبک شماره ۷ تیم تبریزی که تولد ۳۶ سالگی اش را پشت سر گذاشت، چند روز پیش گفتگویی انجام داد و بر موضع تعطیلی لیگ که تراکتوری‌ها دارند، پافشاری کرد اما باتوجه به غیبت در تمرینات، امضای او پای نامه انصراف دیده نمی‌شد.

در این مدت برخی از هواداران تراکتور انتقادهایی نیز به غیبت شجاعی داشتند اما حالا با بازگشت احتمالی کاپیتان محبوب تی تی‌ها به تبریز، رابطه او با هواداران نیز مثل گذشته خواهد شد.

منبع: ورزش سه

The Latest