ثبت رسمی تراکتور به نام زنوزی (سند)

https://static2.farakav.com/files/pictures/01458491.jpg

شرکت فرهنگی ورزشی و اقتصادی تراکتور ثبت رسمی شد.

بعد از باخت دیروز تراکتور به ماشین هجمه‌های زیادی بر باشگاه تراکتور وارد شد و در فضای مجازی مطالبی درخصوص مالکیت تراکتور نیز مطرح شده است که مدعی هستند مالکیت تراکتور تغییری نکرده است و محمدرضا زنوزی مالکیت این باشگاه را در اختیار ندارد.

در این خصوص جستجوی در بین شرکت‌های ثبت شده و اطلاعیه‌های تغییرات مالکیتی شرکتها در نشریه رسمی جمهوری اسلامی ایران کردیم که مشخص میشود این موضوعات ادعاهای بی پایه و اساس بوده است.

در تصویر فوق مشخص است که شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور به شماره ۳۲۴۲۴ به نام اعضای هئیت مدیره که متشکل از نمایند گان شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ دریک به مالکیت محمدرضا زنوزی ثبت رسمی شده است.

منبع: ورزش سه

The Latest