انگیزه‌های سید تراکتور در دربی

https://static2.farakav.com/files/pictures/01458172.jpg

احمد موسوی در دربی آذربایجان یکی از با انگیزه‌های این دیدار به شمار می‌رود.

احمد موسوی در نیم فصل گذشته به واسطه درخشش در ترکیب ماشین سازی راهی تراکتور شد ولی در تیم جدید بخت با او یار نبود. لیکنز که دست به تغییرش خیلی کم بود موسوی را در سایه نگه داشت تا او برای این فصل انگیزه‌های زیادی داشته باشد ولی از شانس او دنیزلی نیز تیکدری را برای دفاع راست تیم انتخاب کرد تا موسوی بار دیگر انگیزه‌های خود را در تیم دنیزلی از دست بدهد.

اکنون با رفتن دنیزلی، موسوی در اولین دیدار بدون دنیزلی در مقابل تیم سابق خود به ترکیب اصلی رسید تا از همان ابتدای بازی انگیزه زیادی از خود نشان دهد او در این دیدار برای تقابل با تیم سابق خود انگیزه دارد و برای اثبات شایستگی‌هایش در تراکتور.

منبع: ورزش سه

The Latest