بازگشت مازولا و موسوی به تمرینات تراکتور

https://static.farakav.com/files/pictures/01420970.jpg

احمد موسوی و مازولای برزیلی بعد از یک هفته فیزیوتراپی به تمرینات تراکتور بازگشتند.

احمد موسوی و مازولای برزیلی هفته گذشته در تمرینات تراکتور با مصدومیت جزئی مواجه شدند تا از تمرینات تراکتور دور باشند. موسوی از ناحیه مچ پا و مازولا با کشیدگی جزئی همسترینگ مصدوم بودند تا در این مدت به فیزیوتراپی و آب درمانی تحت نظر پزشک تیم پرداخته و دیدار تدارکاتی تراکتور را نیز از دست بدهند.

مصطفی دنیزلی که دیروز را به شاگردان خود استراحت داده بود امروز تمرین نوبت صبح خود را از ساعت 10:30 آغاز کرد که در این تمرین مازولا و احمد موسوی تحت نظر پزشک تیم در تمرین حضور یافته و به نرم دوی پرداختند.

منبع: ورزش سه

The Latest