بازگشت هیجان به تبریز

https://static2.farakav.com/files/pictures/01415438.jpg

مراسم رونمایی تراکتور مدل جدید در بنیان دیزل تبریز برگزار شد.

مراسم رونمایی از تراکتور مدل 98 ساخت ترکیه امروز در استادیوم بنیان دیزل تبریز برگزار شد. تراکتوری‌ها مثل همیشه استقبال خوبی از تیم خود داشتند و هیجان را به استادیوم بینان دیزل تبریز بازگرداندند. استقبال امروز تی تی‌ها نشان داد که آنها برای این فصل نیز برنامه‌های زیادی دارند و با قدرت پشت تیم خود خواهند بود.

منبع: ورزش سه

The Latest