شروع خوب افشین قطبی با فولاد مقابل تراکتور - ورزشی - تماشا

یک ویدیو دیگر با عنوان شروع خوب افشین قطبی با فولاد مقابل تراکتور از ورزشی | تماشا

{% video https://s-v2.tamasha.com/statics/videos_file/ef/14/xllYX_ef14ba5e0c19f8aafa0b2ddb979b2af23de631ec_n_360.mp4 %}

منبع: Tamasha

The Latest