جشن بازیکنان تراکتور با هواداران بعد از پیروزی مقابل پیکان

{% video http://dl1.video.varzesh3.com/local/97-08-11/teraktorshadi.mp4 %}

منبع: ویدیو ورزش سه

The Latest