صحبت‌های پیش بازی هواداران و مصاحبه بازیکنان و مربیان تراکتورسازی و سپیدرود رشت

{% video https://static2.90tv.ir/6df9e418/02-Tra-spi.mp4 https://static2.90tv.ir/7184f883f47b0bd3e37768afb42ea004_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest