سفر تیم‌ تراکتور سازی از تبریز به آبادان

{% video http://dl1.video.varzesh3.com/local/97-07-27/tiraktor.mp4 %}

منبع: ویدیو ورزش سه

The Latest