خلاصه و حواشی تراکتورسازی ۶-۰ استقلال خوزستان (نود ۹ مهر)

{% video http://hattrick.arna.ir/assets/a0095beb/Tra-vs-EsKh-970709-90tv.ir-1.mp4 http://hattrick.arna.ir/assets/be0df5fa7a95a2d8daa68f583931acba_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest