حواشی و صحبت‌های هواداران پیش از دیدار تراکتور و استقلال خوزستان

{% video http://hattrick.arna.ir/assets/3ba4366c/02-P-Ter-Skh.mp4 http://hattrick.arna.ir/assets/3286aad3e3b5408cdad91b3e0b115498_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest