خلاصه مرحله یک شانزدهم جام حذفی: نفت آبادان (۴) ۳-۳ (۳) تراکتورسازی

{% video http://hattrick.arna.ir/assets/ee56e86b/18-SNA-TER.mp4 http://hattrick.arna.ir/assets/3199421d31cc473fb56e003d245f803c_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest