کارشناسی داوری بازی‌های سپاهان-تراکتور و نفت آبادان-پرسپولیس (نود ۵ شهریور)

{% video https://static2.90tv.ir/d3b20075/05-davari1.mp4 https://static2.90tv.ir/df4d1eeb038c23d59054723e4e6c8f02_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest