خلاصه بازی: تراکتورسازی ۱-۰ سایپا

{% video http://hattrick.arna.ir/assets/1a909977/TRA-HL-SAI-90tv.ir-1.mp4 http://hattrick.arna.ir/assets/76ca8e510064eda51bc200a682a8feef_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest