نتایج تست گیری از بازیکنان جوانان و امید اعلام شد

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4749_4635_akademy

تست گیری از 2800 بازیکن طی 10 روز

کمیته فنی تیم‌های پایه تراکتورسازی طی 10 روز از 2800 بازیکن تست گیری انجام داد که طی آن بازیکنان برگزیده شناسایی و انتخاب شدند.

کمیته فنی تیم‌های پایه تراکتورسازی از تاریخ 30 تیرماه تست گیری از بازیکنان مستعد را برای حضور در تیم‌های چوانان و امید تراکتورسازی آغاز کرد که طی 10 روز تست گیری از 2800 بازیکن در نهایت 35 بازیکن برای تیم جوانان و 35 بازیکن برای تیم امید تراکتورسازی برگزیده شده و در لیست نهایی قرار گرفتند.

شایان ذکر است، نفرات منتخب به سرمربیان تیم‌ها معرفی می‌شوند تا نفرات موردنظر در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر امید و جوانان در ترکیب تیم تراکتورسازی مورداستفاده قرار گیرند.

محمد آزادی پیشکسوت باشگاه تراکتورسازی در کنار یونس باهنر کمیته فنی را تشکیل می‌دهند و امیر احمدی، حسین حسن دخت، امیرعلی احمدزاده، ناصر ساعی، صابر تقی زاده و رضا فرجپور تبریزی عضو کادر فنی تیم‌های پایه هستند.

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest