فوری

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4746_20180812_212445.jpg

پیام مالک باشگاه خطاب به هواداران پرشور تیم

سلام عزیزان من

حضور شما در تمرین امروز مرا بیشتر شرمنده و مسئولیتم را بیشتر کرد.

ای ولاه به همت، معرفت و شعور شما.

زنوزی مطلق

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest