تراکتوری‌ها در حال ساخت مهمات از دل آزادی

https://static2.farakav.com/files/pictures/watermark/01326101.jpg

هواداران دو تیم در ورزشگاه آزادی مهمات مورد نیاز برای نبرد روی سکوها را از خود ورزشگاه و سازه آن تهیه می‌کردند.

آزادی شب گذشته لحظات بسیار عجیب و کم نظیری را تجربه کرد. مصاف‌های قبلی تیم تراکتورسازی با پایتخت نشینان به چند شعار ختم می‌شد، اما این بار اوضاع متفاوت بود و یک جنگ سنگی، روی سکوها بین هواداران دو تیم رقم خورد.

تماشاگران لازم نبود سنگ موردنیاز را از بیرون ورزشگاه به داخل بیاورند چرا که با چند ضربه دست هم میشد از سازه ورزشگاه آزادی، سنگ تولید و استفاده کرد! همین اتفاق هم افتاد و حتی در جریان بازی بسیاری از طرفداران بی تفاوت به رخدادهای مسابقه نبرد خود را ادامه می‌دادند.

این تصویر به خوبی شیوه ایجاد مهمات از سوی هواداران تراکتورسازی را نشان میدهد. نکته جالب این که در پست یکی از آن‌ها باتوم ماموران انتظامی است!

عکس از امیرحسین خیرخواه

منبع: ورزش سه

The Latest