انگلیسی صحبت‌کردن حاجیلو و حواشی بازی استقلال و تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/be56e477/06-hajiloo.mp4 https://static2.90tv.ir/888c97296b736e318558f9ebfbcd0a3e_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest