گل سوم استقلال به تراکتورسازی توسط فرشید اسماعیلی

{% video https://static2.90tv.ir/759712bb/G3_S.mp4 https://static2.90tv.ir/8e8b3a0d46f255508a15e360fa527de6_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest