خلاصه بازی: استقلال ۳-۰ تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/610b5458/Est3-0Tra.mp4 https://static2.90tv.ir/730a7f8b5e7c144ad41b3d19f84907a0_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest