آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی و ترکیب دو تیم استقلال و تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/e4bbd285/04-azadi.mp4 https://static2.90tv.ir/c1590bbaa4ae901d9fc9fdb2b7ac9d24_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest