کنفرانس خبری شفر پیش از بازی تراکتور سازی

{% video http://dl1.video.varzesh3.com/local/97-05-18/shefer-conferance1.mp4 %}

منبع: ویدیو ورزش سه

The Latest