لحظه جالب تشکر یک خبرنگار از شفر در کنفرانس خبری

{% video http://dl1.video.varzesh3.com/local/97-05-18/khabarnegar1.mp4 %}

منبع: ویدیو ورزش سه

The Latest