صحبت‌های شفر در مورد حضور الحاجی گرو در ترکیب استقلال

{% video http://dl1.video.varzesh3.com/local/97-05-18/gero.mp4 %}

منبع: ویدیو ورزش سه

The Latest