کلیپ استقبال از بازی بزرگ هفته، استقلال-تراکتور (نود ۱۵ مرداد)

{% video https://static2.90tv.ir/a78b76cd/BigGame-TraEst-970515-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/981790d07d078bac9851d1d8c7a66e4b_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest