برگ برنده “شفر” برای دیدار با تراکتورسازی رو شد!

http://parsfootball.com/wp-content/uploads/2018/08/nomayer111.jpg

ITC کارت مارکوس نویمایر‌هافبک آلمانی استقلال صادر شد تا مارکوس نویمایر مشکلی بابت حضور در دیدار با تراکتورسازی نداشته باشد.

منبع: پارس فوتبال

The Latest