ورود دژاگه و شجاعی به تبریز با استقبال گرم هواداران تراکتورسازی

کاپیتان تیم ملی ایران با استقبال هواداران تراکتورسازی وارد تبریز شد.

منبع: شریان

The Latest