صحبت‌های مسعود شجاعی پس از ثبت قرارداد در هیئت فوتبال

{% video http://dl1.video.varzesh3.com/local//97-05-14/masoud-shojayi.mp4 %}

منبع: ویدیو ورزش سه

The Latest