ادعاهای تراکتورسازی علیه سایپا و مهدی ترابی بررسی می‌شود

https://cdn.isna.ir/d/2018/07/01/4/57703270.jpg

جلسه‌ای درباره بررسی ادعاهای باشگاه تراکتورسازی نسبت به باشگاه سایپا و مهدی ترابی در کمیته وضعیت بازیکنان برگزار خواهد شد.

به‌ گزارش ‌ایسنا و در پی ادعاهای طرح شده از سوی باشگاه تراکتورسازی نسبت به باشگاه سایپا و هم‌چنین مهدی ترابی، نشستی در ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه هفته جاری در این باره در کمیته وضعیت بازیکنان برگزار خواهد شد.

حضور شخص بازیکن نامبرده و هم‌چنین نماینده قانونی باشگاه‌های تراکتورسازی و سایپا به همراه اصل مدارک و مستندات در جلسه الزامی است و در صورت حضور پیدان نکردن هر کدام از طرف‌ها، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

منبع: ایسنا

The Latest