خلاصه بازی: تراکتورسازی ۱-۱ نساجی

{% video https://static2.90tv.ir/aa0ad45d/TRA-HL-NAS-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/53f04b31906400c5f2d210167719fb18_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest