خلاصه بازی: تراکتورسازی ۱-۱ نساجی

{% video https://static2.90tv.ir/aa0ad45d/TRA-HL-NAS-90tv.ir-1.mp4 %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest