ثبت قرارداد ۲ بازیکن خارجی تراکتورسازی در هیئت فوتبال

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/08/1397050810285985214894054.png

قرارداد دو بازیکن خارجی تیم فوتبال تراکتورسازی در هیئت فوتبال تبریز به طور رسمی ثبت شد.

هری فورستر و آنتونی استوکس دو بازیکن انگلیسی و ایرلندی که چند روز پیش با عقد قراردادهای دو ساله به تراکتورسازی تبریز پیوسته بودند، قراردادهای خود را به صورت رسمی در هیئت فوتبال تبریز به ثبت رساندند.

یوکیا سوگیتا ژاپنی دیگر بازیکن خارجی تیم تراکتورسازی نیز قرار است به زودی در تست‌های پزشکی ایفمارک شرکت کند و پس از آن قرارداد خود را به ثبت برساند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

The Latest