تراکتور بریتانیایی با ورزشگاه خالی در انتظار نساجی

تیم فوتبال نساجی در این هفته باید به مصاف تیم فوتبال تراکتورسازی در شهر تبریز برود.

منبع: شریان

The Latest