آخرین تغییرات تیم‌های استقلال، پیکان، صنعت نفت، تراکتورسازی، نفت مسجد سلیمان

{% video https://static2.90tv.ir/ba4f98c7/11-taghirat.mp4 https://static2.90tv.ir/c756fe6ca3406136a0254bb7432ad0d6_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest