رونمایی از اولین ترکیب تراکتورسازی برای لیگ هجدهم با هدایت توشاک

https://media.mehrnews.com/d/2018/07/15/4/2833494.jpg

جان توشاک سرمربی تراکتورسازی ترکیب اصلی تیمش را برای دیدار با نفت مسجد سلیمان اعلام کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

The Latest