خلاصه بازی: نفت مسجدسلیمان ۰-۰ تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/762e9f4e/NMS-HL-TRA-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/2a5c6452258447e38d8e194fdd970042_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest