توضیحات حسن‌زاده در مورد محرومیت بازیکنان تراکتورسازی و نساجی

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/05/03/1397050316301317414854374.png

رئیس کمیته انضباطی توضیحاتی را در مورد صدور رای دستور موقت بازیکنان دو تیم تراکتورسازی و نساجی قائمشهر بیان کرد.

مقامات تیم فوتبال امید شکایتی را علیه دو باشگاه تراکتورسازی تبریز و نساجی قائمشهر و همچنین علی شجاعی، محمد مسلمی‌پور و محمدرضا آزادی بازیکنان باشگاه‌های فوق طرح کرده بودند که در تاریخ سوم مرداد ماه توسط دبیرکل فدراسیون به کمیته انضباطی ارجاع شد.

اگر چه رسیدگی به پرونده پس از اخذ دفاعیات باشگاه‌ها و بازیکنان یاد شده خواهد بود، اما به خاطر اهمیت موضوع و جایگاه تیم فوتبال امید و همچنین به دلیل جلوگیری از اتفاقات بعدی، فعلاً با صدور دستور موقت از شرکت این سه بازیکن در مسابقات رسمی تیم‌شان جلوگیری به عمل آمد تا پس از رسیدگی، رای نهایی صادر شود.

صدور دستور موقت به این دلیل است که جلوی مشکلات بعدی را بگیرد، به نحوی که با شرکت دادن بازیکنان مستنکف، پرونده جدیدی برای مسابقات باز نشود. یعنی تیم مقابل با استناد به غیرمجاز بودن این بازیکنان که به اردوی تیم فوتبال امید نرفتند، شکایت دیگری نکند. مسلماً حق دفاع برای دو باشگاه و بازیکنان وجود دارد که تا روز رسیدگی، دفاعیات خود را منعکس کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

The Latest