تراکتورسازی – ترابوزان؛ شاید وقتی دیگر

باشگاه تراکتورسازی تبریز، پیشنهاد همتای ترکیه‌ای خود برای انجام بازی دوستانه را رد کرد.

منبع: شریان

The Latest