برنامه ریزی تراکتور برای جذب کاپیتان تیم ملی

باشگاه تراکتورسازی تبریز قصد دارد یکی از بازیکنان شاخص تیم ملی فوتبال کشورمان را به خدمت درآورد.

منبع: شریان

The Latest