اردوی تراکتورسازی در ترکیه به پایان رسید

http://www.varzesh11.com/images/news/-125411.jpg

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از برگزاری اردوی ۱۵ روزه در ترکیه به ایران بازگشت.

منبع: ورزش ۱۱

The Latest