زمان تست تیم‌های پایه تراکتورسازی مشخص شد

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4635_akademy

فرصتی برای جوانان مستعد خطه آذربایجان

آکادمی فوتبال باشگاه تراکتورسازی با انتشار اطلاعیه‌ای زمان تست‌گیری برای تیم‌های جوانان و امید را اعلام کرد.

تیم تراکتورسازی که در رده‌های پایه تیم‌های خود را برای حضوری قدرتمند در مسابقات مختلف آماده می‌کند طبق برنامه ریزی‌های مدیریت جدید از بازیکنان جوان و مستعد تست‌گیری می‌کند.

در این راستا آکادمی فوتبال باشگاه تراکتورسازی طی اطلاعیه‌ای زمان‌بندی تست‌گیری از بازیکنان را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

آکادمی باشگاه تراکتورسازی در نظر دارد برای تکمیل تیمهای جوانان و امید این باشگاه از میان بازیکنان مستعد تست فوتبال زیر نظر کمیته فنی آکادمی با شرایط ذیل به عمل آورد

جوانان : متولدین 11/10/79 الی 10/10/81

از روز شنبه مورخه 30/4/97 لغایت سه شنبه مورخه 2/5/97 از ساعت 16

امید : متولدین 11/10/76 الی 10/10/79

از روز شنبه مورخه 30/4/97 لغایت سه شنبه مورخه 2/5/97 ازساعت18

مکان : چمن مصنوعی اختصاصی باشگاه تراکتورسازی

**توجه : جهت انجام تست داشتن کارت بیمه ورزشی ، لباس ورزشی مناسب و کارت بازی یا معرفی نامه از باشگاههای قبلی الزامیست.

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest