واکنش مدیرعامل سایپا به اقدام تراکتورسازی برای جذب ترابی و احتمال محرومیت مهدی ترابی

http://parsfootball.com/wp-content/uploads/2018/07/رضا-درویش.jpg

پس از اینکه تراکتورسازی برای جذب ترابی اقدام کرد، رضا درویش گفت:اقدام تراکتورسازی برای جذب ترابی غیر قانونی است و انتقال ترابی به پرسپولیس هیچ مشکلی ندارد.

منبع: پارس فوتبال

The Latest